Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy przez wyposażenie stanowiska pracy w wózki paletowe z napędem elektrycznym oraz podest ruchomy.