Technologia

Stosowanie najnowocześniejszych technologii, pozwala nam na stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju dla młodych roślin.


Szklarnie wyposażone są w nowoczesne systemy nawadniania i ogrzewania, a klimat sterowany i kontrolowany jest poprzez komputer połączony elektronicznie z własną stacją meteorologiczną.

Na całej powierzchni zamontowane są kurtyny energooszczędne oraz cieniujące. W okresie zimowym i wczesnowiosennym niedobory światła rekompensowane są poprzez doświetlanie asymilacyjne lampami o natężeniu do 7000 luxów.

System zalewowy z zamkniętym obiegiem wody służący do podlewania rozsad warzyw szklarniowych pozwala na racjonalne gospodarowanie wodą i nawozami.

Wysiew nasion i napełnianie tac podłożem oraz produkcja kostki torfowej odbywają się za pomocą automatycznych linii produkcyjnych. Dzięki uruchomieniu automatycznej linii do elektronicznego sortowania siewki pomidora otrzymujemy wysokiej jakości sadzonki pomidora szczepionego. 
 

Dbamy, by rośliny miały zapewnione optymalne warunki od siewu aż do dostarczenia klientowi.


Załadunek odbywa się w obiektach magazynowo-spedycyjnych, skąd następnie za pomocą odpowiednio wyposażonych samochodów rozsada dostarczana jest do odbiorców.